Irányelveink

Az ellenőrzés során az alábbi jogszabályok előírásait vesszük figyelembe:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.)Korm. Rendelet

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 2001. évi CVIII. törvény

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. Rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

A gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Az általunk ellenőrzött webáruház az ellenőrzés pillanatában, az elektronikus kereskedelmet szabályozó legfontosabb hazai jogszabályoknak, valamint fogyasztóvédelmi és adatvédelmi előírásoknak megfelelt. Az ellenőrzés nem érintette a webáruház által forgalmazott termékeket.

A megbizhatobolt.hu weboldalon található webáruházak nem a Szolgáltató (Pronetkom Kft)  tulajdonában vannak és azokat nem a Pronetkom Kft. üzemelteti, ezért az oldalon található termékekért, árakért, ajánlatokért, termékismertetőkért és egyéb információkért felelősséget, garanciát és jótállást a Szolgáltató  (Pronetkom Kft.) nem vállal.  A Szolgáltató (Pronetkom Kft.) nem vállal felelősséget a megbizhatobolt.hu oldalon található webáruházak működéséért, illetve a webáruház által tanúsított kereskedelmi magatartásért.

Ügyfél fiók