• Kezdőlap
  • Blog
  • Online üzletben - webáruházban - vásárolt termékek cseréje

Online üzletben - webáruházban - vásárolt termékek cseréje

2016.12.27. 

Amennyiben a terméket elektronikus úton (webáruházban) vásároltuk, abban az esetben a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhatunk a vásárlástól.

Elállási szándékunkat célszerű email-en keresztül jelezni a webáruház felé, hiszen így probléma esetén könnyen tudjuk igazolni, hogy 14 napon belül jeleztük az elállási szándékunkat. Amennyiben a webshop visszaigazolta elállási szándékunk elfogadását, úgy az elállási szándék bejelentését követő 14 napon belül meg kell kezdeni a termék visszajuttatását a webáruház által megjelölt címre.

 

Amennyiben élni szeretnék az elállási joggal úgy az alább kötelezettségek terhelik a vásárlót:

• Az elállási szándék bejelentését követő 14 napon belül meg kell kezdeni a termék visszaküldését (postára kell adni);

• Amennyiben eldöntöttük, hogy a terméket visszaküldjük, akkor azt már ne használjuk tovább, mert  a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel;

• A terméket sértetlen állapotba összes tartozékával együtt küldjük vissza;

• A termék visszaküldésének ára a vásárlót terheli;

 

Amennyiben élni szeretnék az elállási joggal úgy az alább jogok illetik meg a vásárlót:

• A termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van az eladó felé bejelenteni az  elállási szándékot;

• 14 napon belüli elállás esetén nem kell indokolni az elállási szándékot,

• A webáruház haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a kiszállítás költségét is;

• De amennyiben a vásárló a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, úgy a  vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket;

• A Szolgáltató jogosult a vásárló  által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

• Az eladó (néhány kivételtől eltekintve) az elállási jog gyakorlását nem kötheti a termék eredeti csomagolásának és számlájának, blokkjának meglétéhez. Mindezek mellett javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsuk fel és azt őrizzük meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel) együtt az elállási határidő lejártáig.

 

További hasznos információk a Blog bejegyzések menüpontban.

Ügyfél fiók